Ultramix Blue
Nr kat: 24121   150 g               80.00
Nr kat: 24124   2*35 g              50.00
Nr kat: 24034  250 ml Liquid 150.00

Smar bazowy zawodniczy z grupy hydrocarbon.
Przeznaczony na agresywny, stary i zmrożony śnieg -8°C -20°C

Temperatura żelazka 135 do 145 stopni.

.

/

.

 

.

 

24124

 

.

.

 

24034

https://www.youtube.com/watch?v=I-x9_96BNuU&feature=emb_logo