Firn logo m.nieb

Klub Sportowy Firn Zakopane, powstał 24 września 1996 roku z inicjatywy rodziców i dzieci, zaangażowanych w uprawianie narciarstwa alpejskiego.
Klub wyrósł z entuzjazmu do sportu, zakopiańskiej młodzieży szkolnej oraz doświadczenia sportowo-szkoleniowego trenerów narciarstwa alpejskiego.
Komitet założycielski: Bożena Niklińska, Jacek Borgosz, Maciej Łukaszczyk
Klub jest stowarzyszeniem i działa na podstawie statutu, który od 1996 roku uległ trzem modyfikacjom.
Władzami KS „FIRN” Zakopane są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna. Pracą Zarządu Klubu kieruje prezes.
Obecne władze klubu:
Prezes – mgr Bożena Niklińska
Zastępca prezesa – mgr Artur Wysocki
Skarbnik/sekretarz – mgr Izabela Wysocka
Członkowie zarządu:
mgr Maciej Kolasa

mgr Jacek Nikliński
mgr Łukasz Guńka

Aktualni trenerzy KS „FIRN”:
mgr Jacek Nikliński   ( grupa juniorów )
mgr Filip Rzepecki   ( grupa juniorek młodszych )
Michał Nikliński   ( grupa młodzików i dzieci )

STATUT KS FIRN pdf