Termometr sensorowy do śniegu
Nr kat. 24617
           320.00

Instrukcja obsługi

Termometr do śniegu Flash Pen

Termometr do śniegu Flash Pen jest poręczny i łatwy w obsłudze.
W ciągu sekundy uzyskuje się informacje na temat temperatury
powierzchni – dzięki metodzie pomiaru nie wymagającej dotyku także
informacje dotyczące obiektów gorących, niebezpiecznych i trudno
dostępnych. Flash Pen może mieć szerokie zastosowanie w gospodarstwie
domowym, pracy i hobby, może służyć także do kontroli temperatury
artykułów spożywczych.

Budowa rys.1

A – sensor                                           

B – LCD                                               

C – klips     

D – przycisk do pomiaru                                        

E – przycisk  °C / °F

F – baterie

G – zatyczka do przegródki na baterie

Instrukcja obsługi:
Nakierować urządzenie na przedmiot pomiaru i wcisnąć przycisk.
Po sekundzie ukarze się temperatura powierzchni.
Po puszczeniu przycisku ostatni pomiar temperatury widoczny jest na
wyświetlaczu przez 15 sekund.

Odległość, wielkość plamki pomiaru, pole widzenia
Jeśli zwiększa się odległość od obiektu pomiaru (D), to plamka pomiaru (S)
powiększa się w skali D: S = 1: 1 (na przykład: odległość 10cm  = plamka
pomiaru 10cm). By otrzymać możliwie dokładną temperaturę Flash Pen
powinien być wycelowany na obiekt tak blisko jak jest to możliwe.

Przełączanie °C / °F

Ostrym przedmiotem nacisnąć na przełącznik °C / °F  w otworze na
odwrocie i wybrać wskaźnik temperatury w stopniach Celsjusza lub
Farenheita.

Wymiana baterii:

 • Kiedy na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii, baterie należy
  niezwłocznie wymienić (2x LR44 1,5V bateria guzikowa). Uwaga:
  Urządzenie musi być wyłączone.
 • Zatyczkę przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
  zegara. Należy upewnić się, że bateria włożona jest w przegrodzie
  odpowiednim biegunem (+ do góry).
 • W celu uniknięcia wylania się baterii, baterie słabo działające należy
  wymieniać możliwie szybko. Baterie zawierają szkodliwe dla zdrowia
  kwasy. Przy wymianie baterii, które się wylały, należy używać
  odpowiednich rękawiczek i okularów ochronnych.
 • Uwaga: Zużytych urządzeń i baterii nie należy  wyrzuca do śmietnika.
  Zgodnie z narodowymi lub lokalnymi przepisami należy oddawać je
  do odpowiednich punktów zbiorki.

Ważne:

 • Urządzenie należy chronić przed promieniowaniem
  elektromagnetycznym (ogrzewanie indukcyjne, kuchenki
  mikrofalowe) i elektrycznością statyczną.
 • Urządzenie należy chronić przez wysoką i nagłą różnicą temperatur.
 • Urządzenia nie należy przechowywać w pobliżu przedmiotów
  gorących.
 • Ze względu na tolerancję pomiaru urządzenie nie nadaje się do
  pomiaru temperatury ciała człowieka.

Należy pamiętać:

 • Urządzenie nie nadaje się do pomiaru powierzchni metali
  błyszczących i polerowanych (stal szlachetna, aluminium).
 • Urządzenie nie potrafi dokonywać pomiaru przez powierzchnie
  przeźroczyste takie jak szkło czy plastik. Mierzy natomiast
  temperaturę powierzchni przejrzystych.
 • Para, kurz, dym itp. mogą zakłócić pomiar i działanie elementów
  optycznych urządzenia.

Czyszczenie i pielęgnacja: 

 • Sensor jest najbardziej wrażliwą częścią urządzenia Flash Pen.
  Należy chronić go przed zanieczyszczeniami. Do jego czyszczenia
  należy używać ściereczki bawełnianej nasączonej wodą lub
  alkoholem medycznym.
 • Należy unikać kontaktu z płynami.

Wykluczenie gwarancji:

 • Urządzenie nie jest zabawką.
  Należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
 • Urządzenie nie nadaje się do celów medycznych lub do
  rozpowszechniania informacji publicznych. Przeznaczone jest do
  użytku prywatnego.
 • Informacje techniczne odnoszące się do tego produktu mogą zostać
  zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie lub nieautoryzowane
  otwieranie urządzenia powoduje utratę gwarancji. 

Dane techniczne:

Zakres pomiaru: – 33° C … +220° C ( – 27,4° F … 428° F)
Dokładność: ± 2° C lub 2% wskaźnika (obowiązuje
zawsze wartość większa)
Usuwanie wyświetlania: 0,1° C / 0,1° F
Czas reakcji: około 1 sekundy
Temperatura pracy: 0° C … 50° C (32° F …. 122° F)
Temperatura przechowywania: – 20° C … + 65° C ( – 4° F … 149° F)
Stopień emisji: 0,95 stały
Rozdzielczość optyczna: 1 : 1
Napięcie: 2 x LR44 1,5V bateria guzikowa
Automatyczne wyłączanie: 15 sekund