Podstawowym warunkiem dobrego przygotowania nart jest znajomość śniegu!
Nie bez powodu dobre smarowanie nart porównywano w minionych latach do „czarnej magii”, która była domeną średniowiecznych alchemików. Śnieg w swoich formach jest tak różnorodny jak sama przyroda. Jego jakość zależy od temperatury, wilgotności powietrza oraz wieku i struktury kryształków.

Nowoczesne smary umożliwiają obecnie nawet początkującym narciarzom dokonanie właściwego wyboru. Warunkiem podstawowym jest tu tylko umiejętność rozpoznawania rodzaju śniegu i przewidywania zmiany jego struktury w ciągu dnia. Poniżej podajemy cztery podstawowe rodzaje śniegu.

sniegŚnieg świeży to przejrzysta, niezmieniona forma płatek śniegu z delikatnymi kryształkami, które – w zależności od temperatury – przy mrozie stają się twardsze, a przy łagodniejszych temperaturach bardziej miękkie. Podczas przesuwania nart dają się łatwo ugniatać i powodują efekt tarcia i ssania, którego można uniknąć dzięki odpowiedniej mieszance smarów i odpowiedniej strukturze warstw.

snieg-drobnoziarnistyŚnieg drobnoziarnisty (śnieg stary) na skutek zmian temperatury ma za sobą jeden lub kilka procesów przemian, które sprawiły, że końcówki kryształków stopiły się lub oderwały i utworzyła się w ten sposób struktura ziarnista. W porównaniu do śniegu świeżego efekt ssania ulega osłabieniu, a efekt tarcia wzmocnieniu. W zależności od temperatury śnieg może być wilgotny i mocno przesiąknięty wodą lub na skutek zimna i wiatru wysuszony.

Śnieg gruboziarnisty (śnieg stary) na skutek wielu procesów zamarzania i rozmrażania stracił swoja pierwotną formę i przekształcił się w ziarna. Mówimy o śniegu starym lub śniegu gruboziarnistym. W zależności od wielkości ziaren rozróżnia się śnieg stary drobno- lub gruboziarnisty (wielkość ziarna 1 – 3mm). Najbardziej znanymi formami śniegu gruboziarnistego są firn i szreń.

snieg-sztucznyŚnieg sztuczny inaczej „śnieg maszynowy” na skutek swojej agresywności stanowi dla smarów duży problem. Ze względu na wysoką gęstość i niespójną formę jest bardzo tępy i wymaga od smaru bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie. Powierzchnia śniegu zmienia się według własnych procesów w formę kryształków, polepsza się poślizg i można stosować smary mniej twarde. Mimo swoich nieprzyjemnych cech najczęściej wykorzystywana forma śniegu podczas zawodów narciarskich w dyscyplinach alpejskich.

Czynniki wpływające na wybór smaru

Temperatura
Holmenkol jako pierwsza w świecie firma produkująca smary narciarskie uwzględniła przy ich produkcji nie tylko temperaturę powietrza, lecz przede wszystkim temperaturę i rodzaj śniegu, jego cechy, wilgotność oraz wilgotność powietrza. Z tego powodu firma Holmenkol podawała przy smarach do zjazdów jako temperatury zastosowania odpowiednie temperatury śniegu. Ze względu na większą gęstość śnieg zmienia swoją temperaturę znacznie wolniej niż powietrze, co oznacza, że nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych jak np. ciepły wiatr temperatura ta jest bardziej stabilna niż temperatura powietrza. Należy pamiętać, że pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą śniegu mogą zachodzić kolosalne różnice.

Właściwości i wilgotność śniegu
Właściwości śniegu stanowią najważniejszą wskazówkę przy wyborze najbardziej odpowiedniego smaru. Ziarnistość śniegu ma wpływ na wytrzymałość na ścieranie (efekty tarcia), a wilgotność śniegu na jakość poślizgu (efekt ssania). Firma Holmenkol rozróżnia śnieg świeży, śnieg stary grubo- i drobnoziarnisty oraz śnieg sztuczny. Powyższe rodzaje śniegu mogą być suche, wilgotne lub mokre. Każda z tych kombinacji wpływa na wybór smaru. W pewnych warunkach śnieg może być bardzo wilgotny, ale może też składać się z ostrych, twardych kryształków. W takiej sytuacji używa się smaru bardzo odpornego na ścieranie, który równocześnie posiada właściwości świetne odprowadzające wodę. Znaczenie właściwości śniegu jako ważnego czynnika w rozwoju produkcji smarów firma Holmenkol uwzględniła wprowadzając technologię hybrydową. Umożliwia ona nieskończoną ilość kombinacji materiałów odpornych na ścieranie, które posiadają także świetnie właściwości odprowadzające wodę. Z tego względu także zazwyczaj problematyczny śnieg sztuczny nie stanowi przy wyborze smaru już żadnego problemu.

W dalszej kolejności na właściwość śniegu mocny wpływ posiada wiatr. Wiatr bardzo szybko wysusza śnieg świeży lub wilgotny śnieg stary. W takiej sytuacji śnieg staje się bardziej agresywny i chociaż temperatura śniegu jest stała, potrzebne są bardziej twarde mieszanki smarów. Mocny wiatr odrywa dodatkowo od śniegu świeżego lub górnej warstwy śniegu drobne struktury kryształków. Prowadzi to do zagęszczenia pokrywy śnieżnej i większych efektów tarcia pomiędzy śniegiem a ślizgiem nart / deski.

Ślizgi

Nowoczesne ślizgi nart lub deski muszą spełniać następujące warunki: powinny być elastyczne, a równocześnie wytrzymywać wysokie obciążenia. Z tego względu w narciarstwie zjazdowym stosuje się obecnie powłoki spiekane. Można je produkować z różnymi domieszkami i każda forma powłoki stanowi w szczególnych warunkach specjalną jakość.

Powłoki spiekane przeźroczyste

Ten rodzaj powłok wyróżnia się dużą lepkością / tarciem wewnętrznym ( a mimo to nie zmniejsza się chłonność smaru).

Powłoki grafitowe

Grafit ze względu na swoje właściwości antystatyczne chroni powłoki przed zanieczyszczeniami. Dzięki dobremu współczynnikowi przewodzenia ciepła powłoki grafitowe wykazują szczególnie na śniegu mokrym dobre właściwości poślizgu.

Powłoki wielospiekalne

(różne masy cząstkowe pojedynczych komponentów)
Powłoki wielospiekalne posiadają wyśmienite właściwości ogólne (nadają się w równym stopniu do biegów narciarskich, zjazdów i snowboardu), ponieważ we wszystkich przedziałach temperatur wykazują równie dobre właściwości poślizgu.

Struktura

Struktura powłoki (powierzchnia kontaktowa pomiędzy nartami / snowboardem a górną warstwą śniegu) wpływa na właściwości poślizgowe narty. Poprzez kryształki śniegu dochodzi podczas poślizgu do efektu tarcia, a efekt ssania powoduje zawarta w śniegu woda. Dzięki specjalnym strukturom powłok efekty te można złagodzić lub wyeliminować. Struktury powłoki można wytworzyć poprzez szlif kamieniem lub szlif taśmą. Szlifierki kamienne i taśmowe dostępne są w specjalistycznych sklepach. (rys.)

Przykłady struktur (Reichmann)
– Struktura liniowa
– Struktura w kształcie litery M
– Struktura krzyżowa przestawiona

Ogólnie obowiązująca zasada:
– Śnieg zimny / śnieg świeży: struktura drobna
– Śnieg stary / śnieg sztuczny / śnieg wilgotny: struktura średnia
– Śnieg mokry / śnieg ciężki: struktura gęsta

Struktura powłoki przy wykorzystaniu TriMaxx Alpin

trip-maxxDzięki maszynce do tworzenia struktur /TriMaxx Alpin/ firmy Holmenkol istnieje możliwość poprawy właściwości poślizgu struktury nart przygotowanych maszynowo lub nart bez struktury.
Trzy różne struktury przerywane:
– 0,8mm do śniegu drobnego, suchego
– 1,2mm do śniegu starego lub wilgotnego śniegu świeżego
– 1,6mm do śniegu ciężkiego, mokrego do bardzo mokrego

Sposób postępowania:

1. Narty umocować dobrze w imadłach Super Pro Plus.
2. Za pomocą zielonej ściereczki lub papieru ściernego przygotować delikatnie strukturę (w celu lepszego wchłaniania smaru) .
3. Smarować jak zwykle. Ściągnąć plastykową cykliną i dobrze wyszczotkować.
4. Wziąć do rąk maszynkę, dopasować ją do szerokości narty i umieścić na narcie w taki sposób, by przylegała do niej rolka.
5. Maszynkę mocno przycisnąć i przeciągnąć nią od czubków do końca nart.
6. Ponieważ przy użyciu TriMaxx Alpin nie da się za pierwszym razem utworzyć struktury na całej powłoce, należy więc przekręcić maszynkę o 180st. i czynność powtórzyć.
7. Unikać wielokrotnego przesuwania maszynki tam i z powrotem, ponieważ zmienia to obraz struktury i nie przynosi pożądanego efektu.
8. Wyszczotkować nartę delikatną szczotką firmy Holmenkol, np. szczotką z włosia.

Innowacja
– Jedna struktura do optymalnego usuwania wody,
– trzy struktury w jednym urządzeniu (łatwość zmiany struktur),
– ergonomiczne prowadzenie boczne celem uzyskania precyzyjnych struktur,
– elastyczne prowadzenie umożliwia bezproblemowe wykonywanie struktur we wszystkich typach nart.

Kanty / Krawędzie

Przed przygotowywaniem krawędzi należy wykonać następujące czynności:
1. Ocenić powierzchnię,
2. przygotować krawędź od strony ślizgu (powierzchnia),
3. przygotować krawędź boczną,
4. dopracować krawędź,
5. naprawić krawędź.

1. Ocena powierzchni
Raz na jakiś czas należy sprawdzić powierzchnię (liniałem krawędziowym). Możliwe są następujące rzuty:

1-1

1.1. Powierzchnia wklęsła:
Powłoka wklęsła do wewnątrz. Narta / snowboard leży na krawędzi, przez co źle skręca i wykazuje skłonność do ścinania.

1-2

1.2. Powierzchnia wypukła:
Powłoka wypukła na zewnątrz. Krawędzie mają niewłaściwy kształt, przez co znacząco utrudniają kontrolę nart / snowboardu.

1.3. Powierzchnia prosta
Powierzchnia tworzy od krawędzi do krawędzi jedną płaszczyznę. Narta / snowboard leży na powłoce i krawędzi i dzięki odpowiedniemu Kantentuning (tuningowi krawędzi) daje sobą dobrze kierować i jest skrętna.
Jeśli narta / deska nie jest prosta, to zalecamy, by oddać ją do przygotowania w profesjonalnym serwisie.

2

2. Przygotowanie krawędzi od strony ślizgu (szlifować w pozycji wiszącej). Krawędzie nart / snowboardu powinno się szlifować w pozycji wiszącej z przodu i z tyłu na zewnątrz. Poprawia to w znaczący sposób skrętność. (rys.)

 

3. Przygotowanie krawędzi bocznej (zeszlifowanie)
Krawędzie boczne zeszlifowuje się precyzyjnie za pomocą odpowiedniej maszynki. Kąt krawędzi może być różny w zależności od dyscypliny (np. bieg zjazdowy / super-G, slalom gigant: 88st.- 87st., slalom specjalny 88st. ? 86st.). (rys.)
By krawędź boczną zeszlifować precyzyjnie, wykorzystuje się profesjonalne maszynki do szlifowania (Pro Edg Allround 20580, -1.Carve Edg Pro Carbide Cutter 24458 lub sideMaxx 200555).

4. Dopracowanie krawędzi
Świeżo przygotowane i ekstremalnie ostre krawędzie narty / deski, szczególnie z przodu, zmniejszają skrętność i podwyższają ryzyko łatwego popełnienia błędu. Z tego względu z przodu i z tyłu na długości 5 / 15cm ściera się delikatnie naostrzone już wcześniej krawędzie (gumka do ostrzenia). Der Kantengrip (ostrość krawędzi) pozostaje zachowany, narta / deska posiada skrętność.
Krawędzie na tylnym i przednim końcu narty / deski, które nie odpowiadają parametrom jazdy (część krawędzi, która przy prostym ustawieniu narty nie dotyka stoku), należy zaokrąglić.

5. Naprawa krawędzi
Kamienie na stoku mogą doprowadzić do stwardnienia w krawędzi, ponieważ kontakt pomiędzy krawędzią a kamieniem wytwarza w bardzo krótkim czasie wysoką temperaturę. Prowadzi to do zmiany górnej powierzchni krawędzi, tzn. staje się ona grubsza niż otaczający ją materiał. Miejsc takich nie da się usunąć przy wykorzystaniu zwykłych pilników. Można je zlikwidować używając jedynie pilników diamentowych blue (niebieski) lub z kamieniem aluxydowym. Do wykończenia końcowego wykorzystuje się pilniki diamentowe green (zielony) lub red (czerwony).

Informacje na temat kolekcji smarów do zjazdów

Smary hydrokarbonowe do zjazdów

Najbardziej skuteczne mieszanki wykorzystywane w Pucharze Świata. Proste zastosowanie bez mieszania! Znakomity smar bazowy i treningowy. Najwyższej jakości produkty cenione szczególnie przez drużyny narodowe i przemysł narciarski.
Smary hydrokarbonowe są pierwszorzędną kompozycją parafin bez dodatków syntetycznych, które stanowią znakomitą bazę do powiększania gamy smarów o smary fluorokarbonowe oraz produkty finiszowe TopSpeed.
Smary bazowe firmy HOLMENKOL są mocnym ogniwem łączącym (odporne na ścieranie) pomiędzy powłoką a smarami fluorokarbonowymi. Są one dodatkowo dla powłoki nart środkiem oczyszczającym. Należy je po prostu wprasować i kiedy są jeszcze ciepłe ściągnąć. Temperatura obróbki wynosi od 115 do 140st.C.

Smary o wysokiej zawartości fluoru do zjazdów

Intensywnie fluorowana, gotowa mieszanka smarów na bazie technologii hybrydowej do zjazdów alpejskich. Najnowocześniejsze surowce, używane wyłącznie przez firmę Holmenkol, zapewniają obok fluorokarbonu nie spotykane do tej pory działanie. Najlepsze oceny za przyśpieszenie, poślizg, odporność na ścieranie, przyczepność, odprowadzanie wody i zanieczyszczeń w niespotykanie szerokim zastosowaniu (zrost niemożliwy). Proporcje fluoru w smarach hybrydowych do zjazdów są perfekcyjnie dostosowane do pięciu najczęściej występujących warunków śniegowych. Przy ekstremalnych warunkach śniegowych (wilgoć, agresywność) działanie hybrydowej serii alpejskiej można wzmocnić wykorzystując dodatki (High-fluor FW 25, Graphite Molybdean, Extreme Power). Optymalne do wysokojakościowych powłok Sinter i Extrusion.

Produkty z zawartością fluoru – finisz do zjazdów

Produkty z zawartością fluoru do finiszu do zjazdów firmy HOLMENKOL stanowią zwieńczenie procesu pokrywania nart smarem. Umożliwiają osiąganie ekstremalnych przyśpieszeń i największych prędkości. Obok szerokiego zastosowania niepowtarzalną zaletą tych produktów jest ich szczególna przyczepność i odporność na ścieranie. Dowodem tego jest fakt, że zachowują one nie tylko na starcie, lecz także i na mecie (także przy zjazdach długich) swoją pełną funkcję.

Produkty do finiszu są optymalnie dostosowane do smarów do zjazdów.

Proszek
Trzecia generacja proszku fluorowego o optymalnej, najnowocześniejszej recepturze. 100% mieszanek flurokarbonowo ? hybrydowych (z dodatkowymi najnowocześniejszymi biokatalizatorami fluorowymi) stwarza w tej kombinacji o wyjątkowej delikatności materiału niepowtarzalne zalety funkcjonalne.

Pasta
Najlepsza, wypróbowana podczas zawodów Pucharów Świata jakość do specjalnych warunków zjazdu (np. przed startem). Łatwa i szybka w użyciu.

Spray
Oparty na technologii Nano produkt w płynie. Zawiera w sobie wszystkie najlepsze właściwości linii TopSpeed oraz elementy tworzące bardzo cienką warstwę pokrywającą. Specjalny dozownik umożliwia pokrycie warstwą o 100% koncentracie.

Block/ mydełko
Produkty do finiszu SpeedBlock są materiałami w 100 % sprasowanymi o bardzo wysokiej zawartości związków fluorokarbonowych. Są proste w użyciu, wydajne i funkcjonalne.

Zasady bezpieczeństwa podczas używania smarów

Na każdym opakowaniu smarów firmy Holmenkol, gorących i do zjazdów, podana jest temperatura potrzebna do ich zastosowania. Niezależnie od tego, zarówno w serwisie jak i podczas przygotowywania narty, należy przestrzegać pewnych reguł i zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.
– Zawsze dobrze wietrzyć pomieszczenie!
– Nie przechowywać samarów w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń grzewczych!
– Podczas używania smarów nie palić papierosów!
– Używać żelazek przeznaczonych tylko do smarów!
– Nie przekraczać podanych na opakowaniach temperatur smarów! (Unikać tworzenia dymu!)
– Produkty o wysokiej zawartości fluoru prasować w temperaturze od 115st.C do maksymalnie 140st.C, a produkty TopSpeed od 95st.C do 140st.C. Wyższe temperatury nie są konieczne. Smary firmy Holmenkol NIE są toksyczne i szkodliwe dla środowiska. W temperaturach powyżej 165st.C mogą jednak tworzyć się związki toksyczne. (Unikać tworzenia dymu!)
– Podczas używania produktów w spreju zagwarantować odpowiednią wentylację i nie wdychać oparów!
– Podczas szczotkowania powłok szczotką SpeedBrush (szczotki rotacyjne) dochodzi do uwolnienia mikroskopijnych cząsteczek smaru. Aby chronić drogi oddechowe i oczy zaleca się zakładać maskę i używać okularów.
– Podczas używania środków czyszczących zapewnić dobrą wentylację i unikać bezpośredniego wdychania oparów!

.