Porady
Podstawowym warunkiem dobrego przygotowania nart jest znajomość
śniegu!  Nie bez powodu dobre smarowanie nart porównywano w
minionych latach do „czarnej magii”, która była domeną średniowiecznych
alchemików. Śnieg w swoich formach jest tak różnorodny jak sama przyroda.
Jego jakość zależy od temperatury, wilgotności powietrza oraz wieku i
struktury kryształków. Nowoczesne smary umożliwiają obecnie nawet
początkującym narciarzom dokonanie właściwego wyboru. Warunkiem
podstawowym jest tu tylko umiejętność rozpoznawania rodzaju śniegu i
przewidywania zmiany jego struktury w ciągu dnia.
Poniżej podajemy cztery podstawowe rodzaje śniegu.

sniegŚnieg świeży to przejrzysta, niezmieniona forma płatek śniegu z
delikatnymi kryształkami, które – w zależności od temperatury –
przy mrozie stają się twardsze, a przy łagodniejszych
temperaturach bardziej miękkie. Podczas przesuwania nart dają się łatwo
ugniatać i powodują efekt tarcia i ssania, którego można uniknąć dzięki
odpowiedniej mieszance smarów i odpowiedniej strukturze warstw.

snieg-drobnoziarnistyŚnieg drobnoziarnisty (śnieg stary) na skutek zmian temperatury
ma za sobą jeden lub kilka procesów przemian, które sprawiły, że
końcówki kryształków stopiły się lub oderwały i utworzyła się w
ten sposób struktura ziarnista. W porównaniu do śniegu świeżego efekt
ssania ulega osłabieniu, a efekt tarcia wzmocnieniu. W zależności od
temperatury śnieg może być wilgotny i mocno przesiąknięty wodą lub na
skutek zimna i wiatru wysuszony.

Śnieg gruboziarnisty (śnieg stary) na skutek wielu procesów
zamarzania i rozmrażania stracił swoja pierwotną formę i przekształcił się
w ziarna. Mówimy o śniegu starym lub śniegu gruboziarnistym.
W zależności od wielkości ziaren rozróżnia się śnieg stary drobno- lub
gruboziarnisty (wielkość ziarna 1 – 3mm). Najbardziej znanymi formami
śniegu gruboziarnistego są firn i szreń.

snieg-sztucznyŚnieg sztuczny inaczej „śnieg maszynowy” na skutek swojej
agresywności stanowi dla smarów duży problem. Ze względu na
wysoką gęstość i niespójną formę jest bardzo tępy i wymaga od
smaru bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie. Powierzchnia śniegu
zmienia się według własnych procesów w formę kryształków, polepsza się
poślizg i można stosować smary mniej twarde. Mimo swoich
nieprzyjemnych cech najczęściej wykorzystywana forma śniegu podczas
zawodów narciarskich w dyscyplinach alpejskich.

Czynniki wpływające na wybór smaru

Temperatura
Holmenkol jako pierwsza w świecie firma produkująca smary narciarskie
uwzględniła przy ich produkcji nie tylko temperaturę powietrza, lecz
przede wszystkim temperaturę i rodzaj śniegu, jego cechy, wilgotność oraz
wilgotność powietrza. Z tego powodu firma Holmenkol podawała przy
smarach do zjazdów jako temperatury zastosowania odpowiednie
temperatury śniegu. Ze względu na większą gęstość śnieg zmienia swoją
temperaturę znacznie wolniej niż powietrze, co oznacza, że nawet przy
ekstremalnych warunkach atmosferycznych jak np. ciepły wiatr
temperatura ta jest bardziej stabilna niż temperatura powietrza.
Należy pamiętać, że pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą śniegu
mogą zachodzić kolosalne różnice.

Właściwości i wilgotność śniegu
Właściwości śniegu stanowią najważniejszą wskazówkę przy wyborze
najbardziej odpowiedniego smaru. Ziarnistość śniegu ma wpływ na
wytrzymałość na ścieranie (efekty tarcia), a wilgotność śniegu na jakość
poślizgu (efekt ssania). Firma Holmenkol rozróżnia śnieg świeży, śnieg stary
grubo- i drobnoziarnisty oraz śnieg sztuczny. Powyższe rodzaje śniegu
mogą być suche, wilgotne lub mokre. Każda z tych kombinacji wpływa na
wybór smaru. W pewnych warunkach śnieg może być bardzo wilgotny, ale
może też składać się z ostrych, twardych kryształków. W takiej sytuacji
używa się smaru bardzo odpornego na ścieranie, który równocześnie
posiada właściwości świetne odprowadzające wodę. Znaczenie właściwości
śniegu jako ważnego czynnika w rozwoju produkcji smarów firma
Holmenkol uwzględniła wprowadzając technologię hybrydową.
Umożliwia ona nieskończoną ilość kombinacji materiałów odpornych na
ścieranie, które posiadają także świetnie właściwości odprowadzające
wodę. Z tego względu także zazwyczaj problematyczny śnieg sztuczny nie
stanowi przy wyborze smaru już żadnego problemu.

W dalszej kolejności na właściwość śniegu mocny wpływ posiada wiatr.
Wiatr bardzo szybko wysusza śnieg świeży lub wilgotny śnieg stary.
W takiej sytuacji śnieg staje się bardziej agresywny i chociaż temperatura
śniegu jest stała, potrzebne są bardziej twarde mieszanki smarów.
Mocny wiatr odrywa dodatkowo od śniegu świeżego lub górnej warstwy
śniegu drobne struktury kryształków. Prowadzi to do zagęszczenia pokrywy
śnieżnej i większych efektów tarcia pomiędzy śniegiem a ślizgiem nart /
deski.

Ślizgi

Nowoczesne ślizgi nart lub deski muszą spełniać następujące warunki:
powinny być elastyczne, a równocześnie wytrzymywać wysokie obciążenia.
Z tego względu w narciarstwie zjazdowym stosuje się obecnie powłoki
spiekane. Można je produkować z różnymi domieszkami i każda forma
powłoki stanowi w szczególnych warunkach specjalną jakość.

Powłoki spiekane przeźroczyste

Ten rodzaj powłok wyróżnia się dużą lepkością / tarciem wewnętrznym
( a mimo to nie zmniejsza się chłonność smaru).

Powłoki grafitowe

Grafit ze względu na swoje właściwości antystatyczne chroni powłoki przed
zanieczyszczeniami. Dzięki dobremu współczynnikowi przewodzenia
ciepła powłoki grafitowe wykazują szczególnie na śniegu mokrym dobre
właściwości poślizgu.

Powłoki wielospiekalne

(różne masy cząstkowe pojedynczych komponentów)
Powłoki wielospiekalne posiadają wyśmienite właściwości ogólne (nadają
się w równym stopniu do biegów narciarskich, zjazdów i snowboardu),
ponieważ we wszystkich przedziałach temperatur wykazują równie dobre
właściwości poślizgu.

Struktura

Struktura powłoki (powierzchnia kontaktowa pomiędzy nartami /
snowboardem a górną warstwą śniegu) wpływa na właściwości poślizgowe
narty. Poprzez kryształki śniegu dochodzi podczas poślizgu do efektu tarcia,
a efekt ssania powoduje zawarta w śniegu woda. Dzięki specjalnym
strukturom powłok efekty te można złagodzić lub wyeliminować.
Struktury powłoki można wytworzyć poprzez szlif kamieniem lub szlif
taśmą. Szlifierki kamienne i taśmowe dostępne są w specjalistycznych
sklepach. (rys.)

Przykłady struktur (Reichmann)
– Struktura liniowa
– Struktura w kształcie litery M
– Struktura krzyżowa przestawiona

Ogólnie obowiązująca zasada:
– Śnieg zimny / śnieg świeży: struktura drobna
– Śnieg stary / śnieg sztuczny / śnieg wilgotny: struktura średnia
– Śnieg mokry / śnieg ciężki: struktura gęsta

Struktura powłoki przy wykorzystaniu TriMaxx Alpin

trip-maxxDzięki maszynce do tworzenia
struktur /TriMaxx Alpin/ firmy
Holmenkol istnieje możliwość
poprawy właściwości poślizgu
struktury nart przygotowanych
maszynowo lub nart bez
struktury.
Trzy różne struktury przerywane:
– 0,8mm do śniegu drobnego, suchego
– 1,2mm do śniegu starego lub wilgotnego śniegu świeżego
– 1,6mm do śniegu ciężkiego, mokrego do bardzo mokrego

Sposób postępowania:

1. Narty umocować dobrze w imadłach Super Pro Plus.
2. Za pomocą zielonej ściereczki lub papieru ściernego przygotować
delikatnie strukturę (w celu lepszego wchłaniania smaru) .
3. Smarować jak zwykle. Ściągnąć plastykową cykliną i dobrze
wyszczotkować.
4. Wziąć do rąk maszynkę, dopasować ją do szerokości narty i umieścić na
narcie w taki sposób, by przylegała do niej rolka.
5. Maszynkę mocno przycisnąć i przeciągnąć nią od czubków do końca nart.
6. Ponieważ przy użyciu TriMaxx Alpin nie da się za pierwszym razem
utworzyć struktury na całej powłoce, należy więc przekręcić maszynkę o
180st. i czynność powtórzyć.
7. Unikać wielokrotnego przesuwania maszynki tam i z powrotem,
ponieważ zmienia to obraz struktury i nie przynosi pożądanego efektu.
8. Wyszczotkować nartę delikatną szczotką firmy Holmenkol, np. szczotką z
włosia.

Innowacja
– Jedna struktura do optymalnego usuwania wody,
– trzy struktury w jednym urządzeniu (łatwość zmiany struktur),
– ergonomiczne prowadzenie boczne celem uzyskania precyzyjnych
struktur,
– elastyczne prowadzenie umożliwia bezproblemowe wykonywanie
struktur we wszystkich typach nart.

Kanty / Krawędzie

Przed przygotowywaniem krawędzi należy wykonać następujące
czynności:
1. Ocenić powierzchnię,
2. przygotować krawędź od strony ślizgu (powierzchnia),
3. przygotować krawędź boczną,
4. dopracować krawędź,
5. naprawić krawędź.

1. Ocena powierzchni
Raz na jakiś czas należy sprawdzić powierzchnię (liniałem krawędziowym).
Możliwe są następujące rzuty:

1-1

1.1. Powierzchnia wklęsła:
Powłoka wklęsła do wewnątrz. Narta /
snowboard leży na krawędzi, przez co źle
skręca i wykazuje skłonność do ścinania.

 

1-2

1.2. Powierzchnia wypukła:
Powłoka wypukła na zewnątrz.
Krawędzie mają niewłaściwy kształt,
przez co znacząco utrudniają kontrolę
nart / snowboardu.

1.3. Powierzchnia prosta
Powierzchnia tworzy od krawędzi do krawędzi jedną płaszczyznę.
Narta / snowboard leży na powłoce i krawędzi i dzięki odpowiedniemu
Kantentuning (tuningowi krawędzi) daje sobą dobrze kierować i jest
skrętna.Jeśli narta / deska nie jest prosta, to zalecamy, by oddać ją do
przygotowaniaw profesjonalnym serwisie.

2

2. Przygotowanie krawędzi
od strony ślizgu
(szlifować w
pozycji wiszącej). Krawędzie
nart / snowboardu powinno
się szlifować w pozycji wiszącej z przodu i z tyłu na zewnątrz.
Poprawia to w znaczący sposób skrętność. (rys.)

 

 3. Przygotowanie krawędzi
bocznej
(zeszlifowanie)
Krawędzie boczne
zeszlifowuje się precyzyjnie
za pomocą odpowiedniej
maszynki.
Kąt krawędzi może być różny w zależności od dyscypliny
(np. bieg zjazdowy / super-G, slalom gigant: 88st.- 87st.,
slalom specjalny 88st. 86st.). (rys.)
By krawędź boczną zeszlifować precyzyjnie, wykorzystuje się profesjonalne
maszynki do szlifowania (Pro Edg Allround 20580, -1.Carve Edg Pro Carbide
Cutter 24458 lub sideMaxx 200555).

4. Dopracowanie krawędzi
Świeżo przygotowane i ekstremalnie ostre krawędzie narty / deski,
szczególnie z przodu, zmniejszają skrętność i podwyższają ryzyko łatwego
popełnienia błędu. Z tego względu z przodu i z tyłu na długości 5 / 15cm
ściera się delikatnie naostrzone już wcześniej krawędzie (gumka do
ostrzenia). Der Kantengrip (ostrość krawędzi) pozostaje zachowany, narta /
deska posiada skrętność.
Krawędzie na tylnym i przednim końcu narty / deski, które nie odpowiadają
parametrom jazdy (część krawędzi, która przy prostym ustawieniu narty
nie dotyka stoku), należy zaokrąglić.

5. Naprawa krawędzi
Kamienie na stoku mogą doprowadzić do stwardnienia w krawędzi,
ponieważ kontakt pomiędzy krawędzią a kamieniem wytwarza w bardzo
krótkim czasie wysoką temperaturę. Prowadzi to do zmiany górnej
powierzchni krawędzi, tzn. staje się ona grubsza niż otaczający ją materiał.
Miejsc takich nie da się usunąć przy wykorzystaniu zwykłych pilników.
Można je zlikwidować używając jedynie pilników diamentowych blue
(niebieski) lub z kamieniem aluxydowym. Do wykończenia końcowego
wykorzystuje się pilniki diamentowe green (zielony) lub red (czerwony).

Informacje na temat kolekcji smarów do zjazdów

Smary hydrokarbonowe do zjazdów

Najbardziej skuteczne mieszanki wykorzystywane w Pucharze Świata.
Proste zastosowanie bez mieszania! Znakomity smar bazowy i treningowy.
Najwyższej jakości produkty cenione szczególnie przez drużyny narodowe i
przemysł narciarski.
Smary hydrokarbonowe są pierwszorzędną kompozycją parafin bez
dodatków syntetycznych, które stanowią znakomitą bazę do powiększania
gamy smarów o smary fluorokarbonowe oraz produkty finiszowe
TopSpeed.
Smary bazowe firmy HOLMENKOL są mocnym ogniwem łączącym
(odporne na ścieranie) pomiędzy powłoką a smarami fluorokarbonowymi.
Są one dodatkowo dla powłoki nart środkiem oczyszczającym.
Należy je po prostu wprasować i kiedy są jeszcze ciepłe ściągnąć.
Temperatura obróbki wynosi od 115 do 140st.C.

Smary o wysokiej zawartości fluoru do zjazdów

Intensywnie fluorowana, gotowa mieszanka smarów na bazie technologii
hybrydowej do zjazdów alpejskich. Najnowocześniejsze surowce, używane
wyłącznie przez firmę Holmenkol, zapewniają obok fluorokarbonu nie
spotykane do tej pory działanie. Najlepsze oceny za przyśpieszenie, poślizg,
odporność na ścieranie, przyczepność, odprowadzanie wody i
zanieczyszczeń w niespotykanie szerokim zastosowaniu (zrost niemożliwy).
Proporcje fluoru w smarach hybrydowych do zjazdów są perfekcyjnie
dostosowane do pięciu najczęściej występujących warunków śniegowych.
Przy ekstremalnych warunkach śniegowych (wilgoć, agresywność)
działanie hybrydowej serii alpejskiej można wzmocnić wykorzystując
dodatki (High-fluor FW 25, Graphite Molybdean, Extreme Power).
Optymalne do wysokojakościowych powłok Sinter i Extrusion.

Produkty z zawartością fluoru – finisz do zjazdów

Produkty z zawartością fluoru do finiszu do zjazdów firmy HOLMENKOL
stanowią zwieńczenie procesu pokrywania nart smarem. Umożliwiają
osiąganie ekstremalnych przyśpieszeń i największych prędkości.
Obok szerokiego zastosowania niepowtarzalną zaletą tych produktów jest
ich szczególna przyczepność i odporność na ścieranie. Dowodem tego jest
fakt, że zachowują one nie tylko na starcie, lecz także i na mecie (także przy
zjazdach długich) swoją pełną funkcję.

Produkty do finiszu są optymalnie dostosowane do smarów do zjazdów.

Proszek
Trzecia generacja proszku fluorowego o optymalnej, najnowocześniejszej
recepturze. 100% mieszanek flurokarbonowo ? hybrydowych (z
dodatkowymi najnowocześniejszymi biokatalizatorami fluorowymi)
stwarza w tej kombinacji o wyjątkowej delikatności materiału
niepowtarzalne zalety funkcjonalne.

Stick
Najlepsza, wypróbowana podczas zawodów Pucharów Świata jakość do
specjalnych warunków zjazdu (np. przed startem). Łatwy i szybki w użyciu.

Spray
Oparty na technologii Nano produkt w płynie. Zawiera w sobie wszystkie
najlepsze właściwości linii TopSpeed oraz elementy tworzące bardzo cienką
warstwę pokrywającą. Specjalny dozownik umożliwia pokrycie warstwą o
100% koncentracie.

Block/ mydełko
Produkty do finiszu SpeedBlock są materiałami w 100 % sprasowanymi o
bardzo wysokiej zawartości związków fluorokarbonowych.
Są proste w użyciu, wydajne i funkcjonalne.

Zasady bezpieczeństwa podczas używania smarów

Na każdym opakowaniu smarów firmy Holmenkol, gorących i do zjazdów,
podana jest temperatura potrzebna do ich zastosowania. Niezależnie od
tego, zarówno w serwisie jak i podczas przygotowywania narty, należy
przestrzegać pewnych reguł i zachować podstawowe zasady
bezpieczeństwa.
– Zawsze dobrze wietrzyć pomieszczenie!
– Nie przechowywać samarów w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń
grzewczych!
– Podczas używania smarów nie palić papierosów!
– Używać żelazek przeznaczonych tylko do smarów!
– Nie przekraczać podanych na opakowaniach temperatur smarów!
(Unikać tworzenia dymu!)
– Produkty o wysokiej zawartości fluoru prasować w temperaturze od
115st.C do maksymalnie 140st.C, a produkty TopSpeed od 95st.C do 140st.C.
Wyższe temperatury nie są konieczne. Smary firmy Holmenkol NIE są
toksyczne i szkodliwe dla środowiska. W temperaturach powyżej 165st.C
mogą jednak tworzyć się związki toksyczne. (Unikać tworzenia dymu!)
– Podczas używania produktów w spreju zagwarantować odpowiednią
wentylację i nie wdychać oparów!
– Podczas szczotkowania powłok szczotką SpeedBrush (szczotki rotacyjne)
dochodzi do uwolnienia mikroskopijnych cząsteczek smaru.
Aby chronić drogi oddechowe i oczy zaleca się zakładać maskę i używać
okularów.
– Podczas używania środków czyszczących zapewnić dobrą wentylację i
unikać bezpośredniego wdychania oparów!