Numer kat: 24180 (2×35 g) 24181 (150 g)
Fluorowy smar zawodniczy;
Smar na temp.: 10°C -16°C
Zakres temp. żelazka: 140 do 145°C