FIS w pełni wprowadzi zakaz używania smaru fluorowego na początku sezonu 2023-24
Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) ogłosiła dziś, że zakaz stosowania
smaru fluorowego zostanie w pełni wprowadzony na początku nadchodzącego sezonu zimowego
2023/2024.

FIS pozostaje zaangażowany w wprowadzenie zakazu stosowania produktów fluorowych
używanych do przygotowania nart, biorąc pod uwagę zagrożenia dla zdrowia i środowiska
związane z woskami fluorowymi. Współpracując z firmą Bruker, wiodącym producentem wysokiej
klasy instrumentów naukowych, przy jednoczesnym utrzymaniu ścisłej z Międzynarodowym
Związkiem Biathlonu (IBU) poprzez wspólną grupę roboczą, opracowano skuteczną i dokładną
metodę testowania.
FIS spędził ostatnią zimę na intensywnych testach urządzenia i szkoleniu urzędników, którzy będą
przeprowadzać testy urzędników, którzy będą przeprowadzać testy, zapewniając, że urządzenie będzie
dostarczać wiarygodnych wyników, aby zapewnić zawody bez fluoru.

FIS przeprowadzi testy, aby zapewnić, że narty są wolne od fluoru podczas zawodów najwyższej rangi, w
tym FIS.
Mistrzostwa Świata w narciarstwie, zawody Pucharu Świata i inne ważne wydarzenia, takie jak
Mistrzostwa
Świata Juniorów w narciarstwie.
Testy na zawodach niższego szczebla będą przeprowadzane na zasadzie losowo, aby zapewnić, że te
wydarzenia są również regulowane.
„Jesteśmy zadowoleni, że możemy teraz w pełni wdrożyć zakaz stosowania smaru fluorowego w naszych
głównych imprezach
„, powiedział wiceprezydent FIS Roman Kumpost, który ściśle współpracował przy projekcie.
„Jest to kluczowy krok w zagwarantowaniu integralności zawodów i zminimalizowaniu wpływu
negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych tego produktu”.
FIS będzie kontynuował ścisłą współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi interesariuszami przez całe lato,
aby zapewnić, że wszyscy są w pełni przygotowani, gdy zakaz wejdzie w pełni w życie na początku
2023-24 sezonu zimowego.

O FIS-ie
FIS jest organem zarządzającym międzynarodowym narciarstwem i snowboardem, założonym w 1924
roku podczas pierwszych
Olimpiady w Chamonix we Francji. Uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), FIS
zarządza dyscyplinami olimpijskimi: narciarstwem alpejskim, biegami narciarskimi, skokami narciarskimi,
kombinacją norweską, narciarstwem dowolnym i snowboardem.
Informacja FIS  pdf

.